Reglement Forza Elversele

1. Het doel van de club is om in vriendschap en groepsverband het wielertoerisme te promoten. Ieder lid heeft de morele plicht om tijdens de ritten deze doelstelling na te leven.
Wij willen een bende van goede kameraden zijn die plezier hebben om samen te fietsen en daarna plaats te maken voor een gezellige babbel bij een pint of trappist. Daarom LEDENSTOP op 40 personen.
2. Alle ritten starten (zonder voorafgaand bericht) om 08.30u ( winteruur geldig = start om 09.00u ) aan 't pleintje van De Lokers. 
3. De leden worden verondersteld om STEEDS IN CLUBKLEDIJ te rijden uit dank en respect voor onze sponsors.
4. Het dragen van een valhelm is verplicht. 
5. Inschrijven via DOODLE is verplicht.
6. Externe renners kunnen max 3 keer per seizoen meerijden volgens de reglementen van de club. Bij pech mag ( indien mogelijk ) de volgwagen worden gebruikt.  Enkel bij een ontslag van een lid, komt er plaats voor een nieuw lid. Wachtlijst wordt aangelegd en renners uit eigen streek ( Omgeving Elversele, Tierode, Sombeke, Hamme) genieten een voorkeur.      

7. Lidgeld = 100 Euro per seizoen. Bij 20 ritten per seizoen ( MTB en race ) krijgt men 50 Euro terug. Leden die geen 20 ritten per seizoen zonder geldige reden hebben, kunnen ontslagen worden.Leden , die al meer dan 1 jaar lid zijn, krijgen het jaar erop een herkansing : indien terug te weinig ritten, zonder geldige redenen --> ontslag.  

8. Elk lid sluit , via de club, aan bij de Vlaamse Wielerbond ( solo of gezin, naar keuze ).

9. Tijdens elke rit wordt er een aanwezigheidslijst afgetekend.

10. De ritten worden gereden met het samen uit, samen thuis principe (ODT is thuis). Tijdens de rit zullen renners voor en achter de conditie van het peleton beoordelen en eventueel de snelheid aanpassen. 

11 De kopmannen worden NIET voorbijgestoken tenzij ze het zelf aangeven ( vrije stukken ) ; hindernissen worden geseind.

12. Het wegseizoen begint vanaf Februari en zal per maand een stijgende lijn van snelheid en max. aantal kms inhouden.
- Februari ( max 65km, max snelh = 30km/h )
- Maart ( max 70km, max snelh = 30 km/h )
- April ( max 75km, max snelh : 31 km/h )
- Vanaf April wordt de agenda gevuld met bepijlde ritten.

Opmerking : de max snelheid wordt ook beoordeeld met kapiteins voor en achter het peleton ( indien iedereen akkoord, mogen er hogere snelheden gereden worden - volgens afspraak ) 

13. Een lid dat de groep verlaat tijdens de rit meldt dit aan tenminste 1 mede-renner.
14. Bij pech stopt de hele groep tot de panne is opgelost, wel vragen wij om uw fiets steeds in orde te houden en de bandendruk voor elke rit te controleren.
15. Ieder lid respecteert de wegcode (enkel bij meer dan 15personen mag men gebruik maken van de rijbaan). Meer info op http://www.bivv.be
16. Wij zijn een milieubewuste groep die geen afval op straat achterlaten.
17.De jaarlijkse rit voor inwoners te Elversele ( Grote Prijs Achiel De Witte ) is het hoogtepunt van het seizoen.

Deelname in sponsorkledij is sterk aan te raden (deze rit is meestal de laatste vrijdag van juni) . 

18. Personen boven de 70 jaar zijn verplicht een afschrift van hun familiale verzekering en een medisch attest voor te leggen.

19. Eventuele voorstellen of nieuwe ideeen zijn altijd bespreekbaar.
20. Heb respect voor de trage of snellere fietser, laat ze passeren of wacht tot je ze veilig voorbij kan rijden. Dit geldt tevens voor wandelaars.